بایگانی برچسب: s

هیت های این روزهای موسیقی

هیت های این روزهای موسیقی

از وقتی کرونا پایش را وسط خانواده ها قرار داد . و همچنین تمام کشورها درگیر این ویروس شدند ، دنیای موسیقی افت شدیدی کرد ، اما با این حال از انجایی که موسیقی چیزی نیست که حتما باید در فضای اجتماعی ساخته شود و گردهمایی یا تعداد زیادی ادم تجمع نمی کنند ، می تواند ساخت موسیقی توسط خواننده ها و هنرمندان ادامه داشته باشد که مشاهده کردیم بسیاری از هنرمندان به ساخت آهنگ خود در این شرایط ادامه دادند .

در این روزها شاهد بیشتری خوانندگانی توسط مردم موسیقی شان مورد استقبال قرار می گیرد این هنرمندان هستند .

1-مهدی احمدوند

2-احسان قویدل

3-بهنام بانی

4-شهاب مظفری

5-سامان جلیلی

6-علیرضا تلیسچی

و …

هستند که اگر هر زمانی موسیقی خود را ارائه دهند با استقبال خوبی برخودار می شود .