یکی از بهترین آهنگ های شاد

متاسفانه در موسیقی کشور ما، یکنواختی و وجود ترانه های غمگین به بفور یافت می شود، همین موضوع تاثیر منفی در روحیه مخاطب داشته و بعد مدتی اثر منفی ایجاد می کند.

کمبود ترانه های شاد یکی از صعف های بزرگ موسیقی کشور ماست، شاید سختی ساخت ترانه های شاد نسبت به ترانه های ملایم و غمگین دلیلش باشد.

ادامه خواندن یکی از بهترین آهنگ های شاد