یکی از بهترین آهنگ های شاد

متاسفانه در موسیقی کشور ما، یکنواختی و وجود ترانه های غمگین به بفور یافت می شود، همین موضوع تاثیر منفی در روحیه مخاطب داشته و بعد مدتی اثر منفی ایجاد می کند.

کمبود ترانه های شاد یکی از صعف های بزرگ موسیقی کشور ماست، شاید سختی ساخت ترانه های شاد نسبت به ترانه های ملایم و غمگین دلیلش باشد.

با این حال روزانه خواننده های زیادی به مارکت موسیقی ایرانی وارد می شود، اگر در نظر بگیریم در ماه 200 ترانه منتشر می شود، 195 مورد آن ها غمگین یا ملایم یا سبک هایی غیر شاد هستند و این به هیچ عنوان جذاب و جالب نیست.

اما در این میان چندی پیش ترانه ای از فرزاد فرزین منتشر شد که یک ترانه شاد و جذاب و مجاز بود. ای کاش خواننده های کشور این سختی را تحمل کنند و در میان ترانه خود، انتخاب های شاد هم ایجاد کنند.