آیا سامان جلیلی از ایران می رود

آیا سامان جلیلی از ایران می رود

خوب در روزهای اخیر خواننده ای که به نقل از بسیاری از رسانه ای ها و مخاطبان جز آن دسته از هنرمندان بی حاشیه نام می آورد نشان از تمایل این هنرمند به خروج از کشور دارد.  سامان جلیلی با آهنگ های زیبا و دلنشینی که در سال های اخیر برای مخاطبان خود ساخته است به نظر تحت فشار بوده و برای خروج از کشور تلاش می کند .

شاید بسیاری مخاطبان او با این موضوع مخالف باشند و دوست داشته باشند که او را در رسانه ها و کنسرت های داخلی ببینند . اما او چندی پیش در صفحه ی اینستاگرام سامان جلیلی خود نسبت به این موضوع و خروج از ایران واکنش مثبت نشان داده است .