مهدی یراحی لاک پشت

مهدی یراحی لاک پشت

خواننده ی خوبی که در سال های پیش موزیک های خوبی ارائه داده است ، مهدی یراحی است اما به دلیل اینکه یک موسیقی با مفهوم غیر ارشادی ارائه چند سالی بیکار و کم کار شد .

حالا با آهنگ جدید به نام لاک پشت ، مجدد موسیقی را شروع کرده است .