چراغ خاموش موسیقی ایران

چراغ خاموش موسیقی ایران خوب میدانیم که ویروس کرونا چه مشکلاتی را در جهان هستی ایجاد کرده است . از طرفی محدودیت هایی که وجود دارد اجازه کار را برای برخی صنف ها خصوصا موسیقی تا حدود مسدود کرده است . اما خوب در این میان برخی هنرمندان در تلاش هستند با توجه به زمانی […]

علی عبدالمالکی آنلاین میخواند

علی عبدالمالکی آنلاین میخواند در روزهایی که کرونا اجازه ی اجرای روی صحنه برای هنرمندان محدود کرده است . علی عبدالمالکی آهنگ خود به صورت مجازی روی آنتن اینترنت می برد تا هواداران جایگزین موقتی برای استفاده از صدای این هنرمند داشته باشند .